Lainalaskuri: tasalyhennys ja tasaerä (= annuiteetti)

Anna lainan määrä:

Anna korkoprosentti:

Kuinka usein lainan korot ja lyhennys maksetaan:

  1 kk välein
  2 kk välein
  3 kk välein
  4 kk välein
  6 kk välein
  12 kk välein

Lainan tyyppi:

  tasalyhennys
  kiinteä tasaerä (= annuiteetti)

Anna lainan takaisinmaksun kesto vuosina / kuukausina:

Voit yllä laskurissa kokeilla, miten eri lainatyypit eri maksuajoilla ja erien määrillä käyttäytyvät ja kuinka paljon sinun tulee kaikkiaan maksaa korkoa eri vaihtoehdoissa.

Tasalyhennys

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen määrä pysyy aina samana, mutta maksettavan koron määrä vaihtuu.

Jos otat 1000€ lainan kahdeksi vuodeksi ja lyhennät kerran vuodessa, tulee tästä ensimmäisen vuoden lyhennykseksi 500€ ja toisen vuoden lyhennykseksi sama 500€.

Jos korko on 2%, maksat ensimmäisenä vuotena korkoa 1000€:sta 2% eli 20€. Toisena vuotena maksat korkoa jäljelle jääneestä lainapääomasta eli 500€:sta 2%:n mukaan 10€. Näin maksut ovat yhteensä 520€ ja 510€.

Korkoprosentti voi toki myös muuttua ja tasalyhenteisessä lainassa tämä yleisesti muuttaa maksettavan koron määrää, ei laina-ajan pituutta.

Tasaerä (eli annuiteetti)

Tasaerälainassa kaikki maksuerät ovat samansuuruisia. Mikäli korkoprosentti nousee, laina-aika pitenee. Mikäli korkoprosentti laskee, laina-aika lyhenee. Tasaerälainaa nimitetään myös kiinteäksi tasaeräksi tai annuiteettilainaksi.

Yllä kuvattu kahden vuoden laina 1000€:lle tarkoittaisi 2%:n koron tasaerälainassa, että molemmat maksuerät olisivat 515.05€. Korkoa tässä maksettaisiin kaikkiaan 30.10€, kun tasalyhennyksessä sitä maksettaisiin 30€. Tasaerälainassa kokonaiskoron osuus on suurempi kuin tasalyhennyksessä. Tämä korostuu koron kasvaessa ja maksuajan sekä maksuvälin pidentyessä.

Muuttuva annuiteetti

Yllä mainittujen lainatyyppien lisäksi on olemassa esimerkiksi muuttuva annuiteetti. Siinä kaikki maksuerät ovat samansuuruisia aina siihen saakka, jos korkoprosentti muuttuu. Mikäli korkoprosentti suurenee, maksuerä kasvaa ja jos korkoprosentti pienenee, maksuerä pienenee. Laina-aika pysyy samana. Yllä laskurissa tasaerän eli annuiteetin lainalaskuri antaa tismalleen samat tulokset kuin mitä muuttuvakin annuiteetti antaisi. Tämä johtuu siitä, että tähän laskuriin ei vielä voi asettaa koron vaihtumista kesken kauden. Voit kuitenkin itse kokeilla eri korkotason ja ajan vaikutusta lainan käyttäytymiseen.