Täytä kenttiin kaksi arvoa.
% luvusta  = 
Esimerkki: 15% luvusta 200 = 30

Voit myös laskea alla tarkempien esimerkkien avulla

Täytä kenttiin kaksi arvoa.
Tuotteen alkuperäinen hinta:
Hintaa on %
Lopullinen myyntihinta on
Esimerkki: Alkuperäinen hinta 60, alennus 20% = Myyntihinta 48.
Paljonko on % luvusta ?
Montako prosenttia luku on luvusta ?
Ensimmäinen luku on . Toinen luku on .
Millainen on muutos eli nousu tai lasku ensimmäisestä toiseen lukuun?
Eli montako prosenttia suurempi tai pienempi toinen luku on?
Lukuun tehdään % korotus.
Lukuun tehdään % alennus.

Prosenttilaskuri
Hintaa korotetaan/alennetaan A prosenttia - lopullinen myyntihinta on B
Paljonko on A prosenttia luvusta B?
Montako prosenttia luku A on luvusta B?
Montako prosenttia suurempi/pienempi luku on?
Lukuun A tehdään B % korotus
Lukuun A tehdään B % alennus

Lainalaskuri
Korkoa korolle

Ensimmäisen prosenttilaskurin avulla lasket lähes kaikki erilaiset prosenttilaskut
Jutun juoni on siinä, että täytät numeron vain kahteen tarjolla olevista kolmesta kentästä.
Täytä ensimmäinen ja toinen kenttä
Saat lopputuloksen, kun sinun pitää laskea tietty prosenttimäärä jostakin luvusta (esim. paljonko on 30% luvusta 150).
Täytä toinen ja kolmas kenttä
Saat laskettua prosenttimäärän eli jos sinun pitää laskea vaikkapa mikä prosenttimäärä luku 45 on luvusta 150.
Täytä ensimmäinen ja kolmas kenttä
Voit laskea luvun, joka on tietty prosenttimäärä jostakin tiedetystä luvusta - eli esimerkiksi 30% mistä luvusta on 45.

Voit myös käyttää negatiivisia arvoja. Tulokseksi tulevat lukemat pyöristyvät kymmeneen ja kahteen desimaaliin.


Puuttuuko prosenttilaskuista jokin tarvitsemasi? Lähetä palautetta!