Täytä kenttiin kaksi arvoa.


% luvusta =Esimerkki:
15% luvusta 200 = 30


Voit kokeilla prosenttilaskemista myös tarkempien esimerkkien avulla.

Yllä olevan prosenttilaskurin avulla lasket lähes kaikki erilaiset prosenttilaskut.

Jutun juoni on siinä, että täytät numeron vain kahteen tarjolla olevista kolmesta kentästä.

Täytä ensimmäinen ja toinen kenttä:
Saat lopputuloksen, kun sinun pitää laskea tietty prosenttimäärä jostakin luvusta (esim. paljonko on 30% luvusta 150).

Täytä toinen ja kolmas kenttä:
Saat laskettua prosenttimäärän eli jos sinun pitää laskea vaikkapa mikä prosenttimäärä luku 45 on luvusta 150.

Täytä ensimmäinen ja kolmas kenttä:
Voit laskea luvun, joka on tietty prosenttimäärä jostakin tiedetystä luvusta - eli esimerkiksi 30% mistä luvusta on 45.

Voit myös käyttää negatiivisia arvoja. Tulokseksi tulevat lukemat pyöristyvät kymmeneen ja kahteen desimaaliin.

Prosenttilaskuri | Lisää esimerkkejä | Tietosuoja | Palaute